Inici‎ > ‎Llibres editats‎ > ‎

VI. Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC-XX dC)

15 de març 2010, 5:35 publicada per SF CEHSGO

ISBN 84-920912-3-1
201 pàgines

- Pròleg

- Introducció

1 . LES MURALLES DE TARRACO 
1.1 La muralla i la Tarragona romana 
1.2 El precedent iberic
1.3 El primer assentament roma
1.4 La gran ampliació de la muralla
1.5 Alguns aspectes i problemes
1.5.1 La primera fortificació petria 
1.5.2 L'anomenada «segona fase» 
1.5.3 Aspectes arquitectbnics i tecnics
1.6 La muralla entre l'Alt Imperi i I'antiguitat tardana

2 . LA MURALLA 1 LA TARRAGONA MEDIEVAL
2.1 Segles XII-XIII
2.2 La muralla del segle XIV
2.3 Segle XV
2.4 Caracteristiques de les fortificacions medievals
2.4.1 El Mur Vell
2.4.2 La Muralleta
2.4.3 Torres i portals
2.5 Els castells 
2.5.1. El castell del bisbe de Vic
2.5.2 El castell del Paborde 
2.5.3 El castell de Robert dlAguilÓ o del Rei 
2.5.4 El castell del Patriarca 

3 . LES FORTIFICACIONS D'EPOQUES MODERNA I CONTEMPORANIA 
3.1 El segle XVI 
3.1.1 Primer projecte de fortificacions 
3.1.2 La visita del rei Carles 1
3.1.3 La fortificació del cardenal Cervantes
3.1.4 Els eterns problemes econbmics 92
3.1.5 La imatge: els dibuixos d'Anton van den Wyngaerde
3.2 El segle XVII 
3.2.1 La Guerra dels Segadors 
3.2.2 La ciutat. presidi 
3.2.3 La torre Grossa
3.3 El segle XVIII
3.3.1 Les fortificacions després de I'entrada de les tropes borbòniques
3.3.2 El nou portal de Sant Antoni 
3.3.3 Fortificacions i reformes
3.3.4 Enderrocament de la Muralleta i del baluard de Carles V
3.3.5 La imatge grafica: gravats i planols
3.4 El segle XIX
3.4.1 Les reixes del passeig de Sant Antoni
3.4.2 La muralla i el port 
3.4.3 La Guerra del Francec
3.4.4 Darreres fortificacions de la ciutat

4 . LA MURALLA, MONUMENT (SEGLES XIX-XX)
4.1 Esllavissades de la muralla
4.2 La historia recent

5 . BREU HISTORIOGRAFIA SOBRE LA MURALLA ROMANA
5.1 Fonts d'epoca medieval
5.4 Fonts d'epoca moderna
5.3 Fonts d'i.poca contemporania
5.4 La recerca arqueolbgica 
5.4.1 Les primeres intervencions 
5.4.2 La investigació recent

6 . DARRERES INTERVENCIONS A LA MURALLA DE TARRAGONA
6.1 Baixada del Roser, estudi del parament interior
6.1.1 Estructura constriictiva
6.1.2 Estrep o estructura perpendicular a la baixada del Roser
6.1.3 Enllaq del baluard de Santa Birbara amb el Ilenq roma 
6.1.4 Estructures sota el baluard de Santa Barbara
6.1.5 Refaccions d'epoca medieval 
6.2 Escorxador-baluard de Sant Antoni
6.2.1 Treballs realitzats 
6.3 Passeig de Sant Antoni

LEGISLACIÓ 

FONTS I BIBLIOGRAFIA 

PREMSA

Comments